Предлагаме Ви висок професионализъм и етика в отношенията.

Интер Одит ЕООД

Фирма, която има стремеж да бъде в 
помощ на счетоводителите, във време
на високи професионални изисквания 
към всички.
	Заедно можем да постигнем всичко!

Тема за размисъл:
Ако си направил добро - скрий, ако са ти направили добро - разкажи. Арабска поговорка

gtcomputers