Преглед на държавен вестник за м. декември 2011 г.

1. БР. 96 /06.12.2011 г.
- Закон за изменение и допълнение на Валутния  закон
2. БР. 97/ 09.12.2011 г.
- ПМС № 324 от 01.12.2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, приета с Постановление № 244 на Министерския съвет от 2006 г.
3. БР. 99/16.12.2011 г.
- Закон за бюджета на НЗОК за 2012 г.
 - Закон за изменение и допълнение на ЗДДС
- Закон за изменение и допълнение на ЗДДФЛ
- Закон за изменение и допълнение на ДОПК
- Закон за изменение и допълнение на ЗАДС
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.
 4. БР. 100/ 20.12.2011 г.
- Закон за бюджета на ДОО за 2012 г.
5. БР. 101/ 21.12.2011 г.
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър
6. БР. 102/ 22.12.2011 г.
- ПМС № 342 от 15.12.2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, приета с ПМС № 324 от 1997 г.
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (продължение от бр. 101)
7. БР. 103/ 27.12.2011 г.
- Постановление № 361 от 22 декември 2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина на осъществяване на достъп до търговския регистър по служебен път
8. БР. 105/ 29.12.2011 г.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
- Закон за допълнение на Закона за търговския регистър
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free