Преглед на държавен вестник за м. февруари 2012 г.

1. Бр. 10/03.02.2012 г.
- Наредба № Н-1 от 1 февруари 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон
2, Бр. 15/ 21.02.2012 г.
- Правилник за измeнение  и допълнение на ППЗДДС
3. Бр.16/ 24.02.2012 г.
- Постановление № 31 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
- ПМС № 32/ 16.02.2012 г. за изм. и доп. на Н-бата за елем. на възнагр и за доходите, върху които се правят осиг. Вноски
- ПМС № 33 от 16.02.2012 г. за изм. и доп. на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
- Поправка в Правилника за изм. и доп. на ППЗДДС на Министерството на финансите (ДВ, бр. 15 от 2012 г.)
- Постановление № 34 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.
- Постановление № 35 от 16 февруари 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free