Преглед на държавен вестник за м. март и април 2012 г.

1. Бр. 25/27.03.2012 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
2. Бр. 27/03.04.2012 г.
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
3, Бр. 30/ 17.04.2012 г.
- Решение № 5 от 5 април 2012 г. по конституционно дело № 13 от 2011 г.
4. Бр.33/ 27.04.2012 г.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free