Преглед на държавен вестник за м. септември и октомври 2012 г.
 
1. Бр. 68/ 04.09.2012 г.
- Постановление № 193 от 28 август 2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

2, Бр. 77/ 09.10.2012 г.
-Закон за изменение на Закона за административните нарушения и наказания
- Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата
3. Бр.78/ 12.10.2012 г.
- Указ № 332 за награждаване на проф. д-р Стоян Иванов Дурин с медал „За заслуга“
- Наредба № 15 от 1 октомври 2012 г. за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от или за трети страни
- Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
4. Бр. 79/ 16.10.2012 г.
- Решение за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
5. Бр. 80/ 19.10.2012 г.
- Постановление № 246 от 11 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.
- Постановление № 247 от 11 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
 
- Постановление № 248 от 11 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

- Постановление № 250 от 11 октомври 2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната - 310 лв. от 01.01.2013 г.
6. Бр. 81/ 23.10.2012 г.
- Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване              
7. Бр. 82/ 26.10.2012 г.
- Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free