Преглед на държавен вестник за м. ноември 2012 г.

 

1. Бр. 85/ 06.11.2012 г.

 

- Наредба за изменение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

 

- Постановление № 271 от 30 октомври 2012 г. за приемане на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

 

- Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им

 

2, Бр. 89/ 13.11.2012 г.

 

- Постановление № 277 от 5 ноември 2012 г. за приемане на Наредба за управ­ление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

 

3. Бр.92/ 23.11.2012 г.

 

- Заповед № РД-01-865 от 30.10.2012 г. на МТСП за определяне на коефициент на трудов травматизъм за 2013 г.

 

4, Бр. 94/ 30.11.2012 г.

 

- Закон за изменение и допълнение на ЗДДС, в който са променени много закони, включително ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗСч, ДОПК.

 

 


Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free