Преглед на държавен вестник за м. март 2013 г.
1. Бр. 23/08.03.2013 г.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
2, Бр. 24/ 12.03.2013 г.
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
3. Бр.25/ 13.03.2013 г.
-Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
4. Бр.27/ 15.03.2013 г.
-Постановление № 60 от 7 март 2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2006 г.
-Постановление № 65 от 8 март 2013 г. за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.
5. Бр.30/ 26.03.2013 г.
-Закон за туризма
5. Бр.31/ 29.03.2013 г
-Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
-Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
 
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free