Преглед на държавен вестник за м. април 2013 г.

1. Бр. 33/05.04.2013 г.
-Постановление № 76 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г.
-Постановление № 77 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.
-Постановление № 78 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.
-Постановление № 79 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
-Постановление № 80 от 29 март 2013 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
-Постановление № 81 от 29 март 2013 г. за изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
-Наредба за допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
2, Бр. 35/ 12.04.2013 г.
-Постановление № 85 от 5 април 2013 г. за еднократно подпомагане на лица и семейства
3. Бр.40/ 30.04.2013 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free