Преглед на държавен вестник за м. май 2013 г.
 

1. Бр. 45/18.05.2013 г.
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
2, Бр. 48/ 21.05.2013 г.
- Неофициален раздел З-д №ЗМФ-505 от 22 април 013г- Списък на общините с равнище на безработица със или над 35 на сто по-висока от средната за страната за 2012г
 
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free