Преглед на Държавен вестник за м. Януари 2014 г.

 

1. Брой 1/ 03.01.2014 г.

- Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в който са включени промени и на Кодекса на труда и Закона за здравното осигуряване

- Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта

- Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

- Заповед ЗМФ-1611 от 17.12.2013 г. относно Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г.

- ГДД по чл.219 от ЗКПО за 2013 г.

- ГДД по чл.259, ал.2 от ЗКПО за 2013 г.

- ГДД по чл.252 от ЗКПО за 2013 г.

- ГДД по чл.88 от ЗКПО за 2014 г.

- ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2013 г.

- ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за. 2013 г.

- Декларация по чл.29а, ал.4 от ЗДДФЛ за 2013 г.

- Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ

 

2. Бр. 4/ 14.01.2014 г.

- Годишни отчети за дейността

3. Бр. 5/ 17.01.2014 г.

- Годишни отчети за дейността – продължение

4. Бр. 6/ 21.01.2014 г.

- Годишни отчети за дейността - продължение

5. Бр. 7/ 24.01.2014 г.

- Образец на Сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ и промяна в Служебната бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free