Преглед на държавен вестник за м. Февруари 2014 г.

 

1. БР. 10 /04.02.2014 г.

-Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове

2. БР. 12/ 11.02.2014 г.

-Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

3. БР. 17/28.02.2014 г.

- Постановление № 28 от 19 февруари 2014 г. за изменение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.

- Постановление № 30 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.

- Постановление № 33 от 19 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free