Преглед на държавен вестник за м. март 2014 г.

 

1. БР. 18/ 04.03.2014 г.

- Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

2. БР. 23/ 14.03.2014 г.

- Постановление № 47 от 6 март 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

3. БР. 26/ 21.03.2014 г.

- Образец на декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино

4. БР. 27/ 25.03.2014 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

- Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

5. БР. 28/ 28.03.2014 г.

- Заповед № ЗМФ-220 от 11.03.2014 г. за утвърждаване на списък на общини с безработица със или над 35 на сто по-висока от средната за страната за 2013 г.

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free