Преглед на държавен вестник за м. юни 2014 г.

 

1. БР. 47 /06.06.2014 г.

-Закон за допълнение на Закона за лечебните заведения

 

2. БР. 50/ 17.06.2014 г.

- Постановление № 153 от 11 юни 2014 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

-Наредба за изменение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища

 

3. БР. 53/27.06.2014 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free