Преглед на държавен вестник за м. юли 2014 г.

 

1. БР. 55/ 04.07.2014 г.

- Постановление № 169 от 26 юни 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г.

-Постановление № 170 от 26 юни 2014 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г.

-Неофициален раздел- НАП ,Заповед № ЗЦУ-890 от 24 юни 2014 Списк на фирмите които влизат в ГД

2. БР. 57/ 11.07.2014 г.

- Неофициален раздел- МФ Заповед №ЗМФ-660 от 01 юли 2014 Списик на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2013г

-

3. БР. 60/ 22.07.2014 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

- Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.

-

4. БР. 61/ 25.07.2014 г.


- Закон за защита на растенията

 

4. БР. 62/ 29.07.2014 г

-Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици

-Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

-Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free