Преглед на държавен вестник за м. август 2014 г.

 

1. БР. 63/ 01.08.2014 г.

- Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

2. Бр. 66/ 08.08.2014 г.

- Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците

3. БР. 68/ 15.08.2014 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2009 г. за финансовите институции

4. БР. 72/ 29.08.2014 г.

-Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дей­ности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free