Преглед на държавен вестник бр. 1/ 06 януари 2015 г.

 

- Правилник за изм. и доп. на ППЗДДС

- Справка за окончателния размер на осигурителния доход

- Годишни данъчни декларации за дейности по Закона за хазарта

- ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, образец 2001 и приложенията към него и образец 2001б

- ДД по чл. 14, ал.1 от ЗДЗП за дължимия данък върху застрахователните премии

- ГДД по чл.92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, образец 1010 и приложенията към него

- ГДД по чл.92 от ЗКПО - за юридическите лица без дейност

- Данъчни декларации по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавани автомобили

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free