Преглед на държавен вестник за м. април 2015 г.

 

1. Брой  26 /07,04.2015 г.

- Неофициален раздел  

МФ Заповед № ЗМФ-242 от 24 март 2015 г. – образец на декларация по чл.88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски

 

2. Брой  31/ 28.04.2015 г.

-  Закон за изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

-  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители

Неофициален раздел 

-Министерство на икономиката   Заповед № РД-16-287 от 9.04.2015 Утвърждава се сисък на общините ,в които за 2014 равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free