Преглед на държавен вестник за м. Юни  2015 г.
 
  1. Брой  40/ 02.06.2015 г.
- Постановление № 130 от 28 май 2015 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
  1. Брой  41/ 05.06.2015 г.
- Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
- Неофициален раздел БНБ на основание чл.3от Закона за БНБ обявява Основен лихвен процент/ПРОСТА ГОДИШНА ЛИХВА / В РАЗМЕР 0.02 НА СТО,СЧИТАНО ОТ 01 ЮНИ 2015 г.

  1. Брой 42/ 09.06.2015 г.
- Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодДЕКС
      - Постановление № 139 от 4 юни 2015 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната
 
  1. Брой 44/ 16.06.2015 г.
 
      - Наредба за изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
 
  1. Брой  48/ 27.06.2015 г.
 
-          Закон за изменение на Закона за Българската народна банка
-          Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
  1. Брой  48/ 27.06.2015 г.
-          Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
 
 
-          Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free