Преглед на държавен вестник за м. август 2015 г.    
          
  1. Брой  60/ 07.08.2015 г.
 
-          Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдър­жанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от ра­ботодателите, осигурителите за оси­гурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 
  1. Брой  61/ 11.08.2015 г.
 
      -     Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване
  1. Брой  66/ 28.08.2015 г.
 
 
-          Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
-          Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free