Преглед на държавен вестник за м. октомври  2015 г.

 

 Брой  77/ 06.10.2015 г.

Неофициален раздел

-          Заповед ЗМФ-892/16.09.2015 г. за утвърждаване образец на:

 Служебни бележки по чл.45, ал.1 и 2 от ЗДДФЛ

 Сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4

 

  1. Брой  81/ 20.10.2015 г.

 

-          Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

-          Закон за изменение на Закона за автомобилните превози

  1. Брой  83/ 27.10.2015 г.

-          Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free