Преглед на държавен вестник за м. Декември  2015 г.

 

1. Брой  95 /08,12.2015 г.

-  Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

- Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

 

2. Брой  96/ 09.12.2015 г.

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

 

3. Брой  97/ 11.12.2015 г.

- Спогодба между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

 

4.. Брой  98/ 15.12.2015 г.

- Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г.

- Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 г.

- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

 

5.. Брой  100/ 18.12.2015 г.

-  Закон за изменение на Закона за автомобилните превози

 

6.. Брой  102/ 29.12.2015 г.

- Кодекс за застраховането

Неофициален раздел

- Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплащане на доходи на физически лица

- Формуляр по чл.189 т.1, буква „а” от ЗКПО за кандидатстване за държавна помощ за регионално развитие чрез преотстъпване на корпоративен данък

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free