Преглед на държавен вестник бр.1/ 05.01.2016 г.

 

- Постановление № 375 от 28 декември 2015 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

Неофициален раздел

- Справка за окончателния размер на осигурителния доход

- ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, образец 2001 и приложенията към него

- ДД по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

- Данъчни декларации по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавани автомобили

- Данъчни декларации по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство без леки автомобили

- ГДД по чл.92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, образец 1010 и приложенията към него

- ГДД по чл.92 от ЗКПО, образец 1010а - за юридическите лица без дейност

- Служебна бележка за доходи от други източници по чл.35  от ЗКПО

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free