Преглед на държавен вестник за м. юни 2016 г.

 


1. БР. 45 /14.06.2016 г.

-  Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

2. БР. 106/ 10.12.2013 г. – неофициален раздел

 

- Заповед  № ЗМФ- 558 от 24 юни 2016 г. Списък на държавите, които са юрисдикции с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т.64 от ДР на ЗКПО

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free