Преглед на държавен вестник за м. октомври 2016 г.

1. БР. 77 /04.10.2016 г.

- Министерствона енергетиката, Министерство на финансите, Министерство на икономиката
Наредба № Е-РД-04-06 от 28 септември 2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

 

2. БР. 80/ 11.10.2016 г.

-Поправка в Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 32 от 2016 г.

 

3. БР. 81/ 14.10.2016 г.

- Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания


4. БР. 84/ 25.10.2016 г.

Неофициален раздел

НСИ  Заповед № РД-05-869 от 14 октомври   На основание чл.3, ал.1 т.1 и чл.4 от Закона за статистиката на вътрешнообщностна търговия със стоки  се определят праговете за деклариране по системата интрастат за 2017

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free