Преглед на държавен вестник за м. ноември 2016 г.

 

1. Бр. 86 /01.11.2016 г.

-  Заповед № РД-01-681/12.10.2016 г. на МТСП за определяне на коефициент на трудов травматизъм за задължителното застраховане на работници и служители за „трудова злополука” – неофициален раздел

2. Бр. 88 /08.11.2016 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

3. Бр. 89/11.11.2016 г.

- Инструкция № 17 от 4 ноември 2016 г. за реда за извършване на проверка на фактурите за закупен газьол във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“

4. Бр. 90/15.11.2016 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

5. Бр. 91/18.11.2016 г.

- Заповед № РД-05-926 от 01.11.2016 г. за утвърждаване на Номенклатура на промишлената продукция за 2016 г.

6. Бр. 95/29.11.2016 г.

 

- Закон за независимия финансов одит, в който в § 14 от ПЗР има промяна в Закона за счетоводството

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free