Преглед на държавен вестник за м. януари 2017 г.


1. Бр. 3 /10.01.2017 г. и бр. 4 от 13.01.2017 г. – неофициален раздел

- Заповед на НСИ и НАП № РД-05-113 и ЗЦУ-1611 от 21.12.2016 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на Годишния отчет за дейността

 

2. Бр. 5 /17.01.2017 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

3. Бр. 11/31.01.2017 г.

- Постановление № 22 от 26 януари 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

- Постановление № 24 от 26 януари 2017 г. за приемане на Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free