Преглед на държавен вестник за м. март 2017 г.


1. БР. 23 /17.03.2017 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

 

2. БР. 24/ 21.03.2017 г.

- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free