Преглед на държавен вестник за м. април 2017 г.


1. БР. 28 /04.04.2017 г.

-  Постановление № 58 от 30 март 2017 г. за изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.

- Постановление № 59 от 30 март 2017 г. за изменение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от 2015 г.

 

2. БР. 29/ 07.04.2017 г.

- Постановление № 60 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

- Постановление № 61 от 30 март 2017 г. за изменение на Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с Постановление № 362 на Министерския съвет от 2004 г.

- Постановление № 62 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постанов­ление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

- Постановление № 63 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.

- Постановление № 64 от 30 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху кои­то се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.

 

3. БР. 30/ 11.04.2017 г.

- Постановление № 68 от 5 април 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г.

 

4. БР. 32/ 28.04.2017 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците

                                  

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free