Преглед на държавен вестник за м. октомври 2017 г.

 

1. БР. 80 /06.10.2017 г.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните

 

2. БР. 83/ 17.10.2017 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции

 

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free