Преглед на държавен вестник за м. ноември 2017 г.

 

1. БР. 83 /03.11.2017 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

 

2. БР. 92/ 17.11.2017 г.

- Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в който има промени на ЗМДТ, ЗКПО, ЗДДС, ЗСч , ЗАДС и други закони

- Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

- Заповед № РД-01-883 от 03.11.2017 г. на МТСП за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” – неофициален рамер.

 

3. БР. 93/ 21.11.2017 г.

-Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free