Преглед на държавен вестник за м. януари 2018 г.

 

1. Бр. 2 /03.01.2018 г.

-  Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

 

2. Бр. 4 /09.01.2018 г. ,  бр.5/12.01.2018 г., бр. 6/16.01.2018 г.  и бр.7/19.01.2018 г. -  неофициален раздел

-  Заповед на НСИ и НАП № РД-05-983 и ЗЦУ-1742 от 19.12. и от 21.12.2017 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на Годишния отчет за дейността

 

3. Бр. 07/19.01.2018 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

4. Бр. 09/26.01.2018 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free