Преглед на държавен вестник за м. април 2018 г.

 

1. БР. 30 /03.04.2018 г.

- Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда 

- неофициален раздел - Промяна на Декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски– променя се начина на подаване – само по електронен път.

 

2. БР. 31/ 10.04.2018 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване на плащанията в брой.

 

3. БР. 33/ 17.04.2018 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free