Преглед на държавен вестник за м. юли 2018 г.

 

1. БР. 57/ 10.07.2018 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

 

2. БР. 58/ 13.07.2018 г.

- Постановление № 131 от 5 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.

- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

 

3. БР. 59/ 17.07.2018 г.

- Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

- Указ № 250 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г., приет от 44-то Народно събрание на 29 ноември 2017 г., и мотивите към указа

- Многостранно споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави

 

4. БР. 60/ 20.07.2018 г.

- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free