Преглед на държавен вестник за м. октомври 2018 г.

 

1. БР. 88 /23.10.2018 г.

-  Закон за изменение на Търговския закон

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free