Преглед на държавен вестник за м. декември 2018 г.

 

1. БР. 101/ 07.12.2018 г.

- Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането


2. БР. 102/ 11.12.2018 г.

- Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.

- Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.

- Наредба № 64 от 29 ноември 2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им


3. БР. 103/ 13.12.2018 г.

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

 

4. БР. 106/ 21.12.2018 г.

неофициален раздел

- Справка за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

- ГДД по чл. 219 от ЗКПО

- Декларация по чл.239, ал. 1 и 2 от ЗКПО

- Декларация по чл.246 от ЗКПО

- ГДД по чл. 259, ал.2 от ЗКПО

- ГДД по чл. 252 от ЗКПО

-  ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, образец 1010

- Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци

- ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, образец 2001 и приложения 2, 3, 10, както и образец 2001в.

- Декларация по чл. 22г, ал.7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания

- Декларация по чл. 22в, ал.8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца

 

5. БР. 107/ 28.12.2018 г.

неофициален раздел

- Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

- Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

-  Данъчна декларация  по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък

върху наследствата

- Данъчна декларация  по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически

допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

- Данъчна декларация  по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

- Данъчна декларация  по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

 

6. БР. 108/ 29.12.2018 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

 

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free