Правила за ползване на услугата „Счетоводство”, извършвана от Интер Одит ЕООД,

във връзка с регламента за защита на личните данни GDPR

 

1. Информация относно Администратора на лични данни

Наименование "Интер Одит" ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 115789168, Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4000 , ул. „Авксентий Велешки“ № 8. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, 4000 , ул. „Авксентий Велешки“ № 8, е-mail: interodit@abv.bg, телефон: 032/96-29-22. 

 

2. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

2.1. Интер Одит ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с договори за счетоводно обслужване и по-конкретно въз основа на следното:

 • Договорно правоотношение като клиент;
 • За целите на легитимния интерес на Интер Одит ЕООД.

2.2. Интер Одит ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги и Обработващ на данните по отношение на използваните от нас ваши данни във връзка с одита.


3. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

3.1. Интер Одит ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на услугата Одит, използваме за следните цели:

 • осчетоводяване на разходите за персонала;
 • осчетоводяване на разходите за външни услуги и материали;
 • осчетоводяване на приходите;
 • осчетоводяване на краткотрайните и дълготрайните активи;
 • осчетоводяване на взаимоотношенията със собствениците на капитала.

 3.2. Интер Одит ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

3.3. Интер Одит ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 •  

4. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Интер Одит ЕООД?

4. 1. Интер Одит ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

       Вид данни, които се събират във връзка с :

-       за персонала – имена, ЕГН, адрес;

-       за гражданските договори – имена, ЕГН;

-       за разходите за външни услуги и материали от фактурите за покупки – данни на издателя на фактурата;

-       за приходите – данни за получателите на фактурата;

-       за дълготрайните и краткотрайните активи – покупка на недвижими имоти с лични данни в документите;

-       за взаимоотношенията със собствениците на капитала – лични данни за съдружниците и акционерите.

Основание за обработка на личните Ви данни – договор за счетоводни услуги, в който има текст за запознаване и съгласие с Правилата за условията за ползване на услугата „Счетоводство” от страна на клиента.

 Цел, за която се събират данните: Изпълнение на услугата счетовдство, изготвяне на ГФО съгласно закон за счетоводството и Националните и Международните счетоводни стандарти.

4.2. Интер Одит ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4.3. Личните данни са събрани от Интер Одит ЕООД от лицата, за които се отнасят.

4.4. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


5. Срок на съхранение на личните Ви данни

5.1. Интер Одит ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 5 г. след приключване на одита. След изтичането на този срок, Интер Одит ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

5.2. Интер Одит ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Интер Одит ЕООД или друго.


6. Предаване на Вашите лични данни за обработване

6.1. ИнтерОдит ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

6.2. Интер Одит ЕООД Ви уведомява, че няма намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


7. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
7.1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Интер Одит ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

7.2. Интер Одит ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

7.3. Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Интер Одит ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

7.4. Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас в сайта ни или с отправяне на искане до Интер Одит ЕООД. При промяна на вашите вече декларирани данни, се задължавате да информирате за промяната Интер Одит ЕООД в срок от 7 дни.

7.5. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Интер Одит ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, освен ако не е налице законово основание за обратното.

7.6. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Интер Одит ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Интер Одит ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Интер Одит ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

7.7. Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Интер Одит ЕООД, с искане по имейл да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

7.8. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Интер Одит ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Интер Одит ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

7.9. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Интер Одит ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

7.10. Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако Интер Одит ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Интер Одит ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

8. Задължения на администратора на лични данни

       - Въвежда подходящи технически и организационни мерки за съответствие с Регламента. Актуализира същите, в случай на необходимост.

       - Поддържа регистри на дейностите по обработване.

       - Сътрудничи с надзорния орган.

       - Уведомява надзорния орган при нарушение на сигурността.

 

9. Лица, на които се предоставят личните Ви данни

За извършване на регистрация Интер Одит ЕООД предава необходимата информация само при поискване от лица, които са задължени по закон да събират такава информация. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

 

10. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg 

 

Утвърдил Управител:

            / Мария Атанасова /

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free